Samhällsvärdet av immateriell egendom

By Nima Sanandaji

Sedan den industriella revolutionens början har regeringar i olika länder agerat för att uppmuntra till investeringar i fysiskt kapital. I dagens moderna kunskapsintensiva ekonomier finns en annan utmaning som är minst lika aktuell: att locka till sig investeringar i kunskapsbaserat kapital. Det visar Nima Sanandaji i denna rapport publicerad av Reforminstiutet.

“Såväl europeiska grannländer som Danmark och Tyskland som globala konkurrenter som Sydkorea och Kina börjar springa ikapp, och i vissa fall om, Sverige som kunskapsnation. […] En tredje förklaring, som sällan lyfts fram, är att Sverige saknar en strategi för att stimulera till kunskapsinvesteringar”.

– Nima Sanandaji och Stefan Fölster i Ny Teknik (2015). ”Sveriges innovativa försprång urholkas”, 2015-11-24

Client