Samhällsförlusten av skolmisslyckanden och värdet av att rädda fler i varje årskull

By Nima Sanandaji & Lena Hök

I denna rapport sammanställer Nima Sanandaji och Lena Hök samhällsekonomiska beräkningar för att estimera värdeskapandet som går om intet i samhället på grund av skolmisslyckanden. Resultatet visar att för den senaste årskullen 24-åringar kommer skolmisslyckanden att kosta 53 miljarder kronor fördelat över det yrkesverksamma livet. Förlusterna gäller såväl lägre inkomster för de individer som misslyckas i skolan, men även förluster i form av minskade skatteintäckter. Studien bygger på data från SCB om ungdomar som vid 24 års ålder som fortfarande saknar en gymnasieutbildning.

Client