Betydelsen av förebyggande insatser kring psykisk ohälsa: En rapport om den ökade psykiska ohälsan och dess långsiktiga samhällskonsekvenser

By Nima Sanandaji 

Psykisk ohälsa är en växande samhällsutmaning i Sverige. Resultatet av psykiska besvär blir i många fall att individer faller efter i sin yrkesmässiga utveckling och riskerar arbetslöshet. Därför medför psykisk ohälsa, som Världshälsoorganisationen noterar, samhällsekonomiska kostnader samt risk för ökad ojämlikhet. I denna rapport för Skandia estimerar Nima Sanandaji att den samhällsekonomiska kostnaden för psykisk ohälsa i Sverige uppgår till mer än 100 miljarder kronor.

Client