BOOKS

Books in English

References

Sanandaji, Nima (2018). The Birthplace of Capitalism – The Middle East. Timbro.

Sanandaji, Nima (2016). El poco excepcional modelo escandinavo: Cultura, mercado, y el fracaso de la tercera vía. Unión Editorial: Madrid.

Sanandaji, Nima (2016). “The Welfare State and the Erosion of Responsibility”. In Palmer, Tom G. (2016). Self-Control or State Control? You Decide? Jameson Books Inc: Ottawa.

Sanandaji, Nima (2016). Debunking Utopia: Exposing the Myth of Nordic Socialism. Paperback.

Sanandaji, Nima (2016). The Nordic Gender Equality Paradox. Timbro.

Sanandaji, Nima (2015). Scandinavian Unexceptionalism: Culture, Markets and the Failure of Third-Way Socialism. Paperback.

Sanandaji, Nima (2015). The Spending Plan. Taxpayers Alliance, contributed two chapters.

Sanandaji, Nima & Sanandaji, Tino (2014). SuperEntrepreneurs: …and how your country can get them. Center for Policy Studies.

Sanandaji, Nima & Fölster, Stefan (2014). Renaissance for Reforms. Institute of Economic Affairs and Timbro.

Sanandaji, Nima (2014). “Fostering a European ‘leave us alone’ coalition”. In Nordquist, Grover (2014). A U-Turn on the Road to Serfdom: Prospects for Reducing the Size of the State. The Institute of Economic Affairs: London.

Sanandaji, Nima. In Sinclair, Matthew (eds). (2012). The Single Income Tax Final report of the 2020 Tax Commission. Taxpayers Alliance.

Sanandaji, Nima (2011). The Swedish Model Reassessed: Affluence Despite the Welfare State. Libera

Books in Swedish

References

Sanandaji, Nima (2018). Kreativa Stockholm. Centrum för Näringslivshistoria.

Sanandaji, Nima (2017). Vägen till social hållbarhet. Studentlitteratur.

Sanandaji, Nima (2017). “Fyra steg till bättre integration”. I Moderaterna i Stockholms stad. Hur kan Stockholm bli bäst på integration?. Skandinavian Book: Århus.

Sanandaji, Nima & Fölster, Stefan (2016). Framtidens jobb. Volante: Stockholm.

Sanandaji, Nima (2015). Miljonprogram för kunskap. Sanandaji AB.

Rankka, Maria & Sanandaji, Nima (2015). Framgångsföretagandets nya geografi: så kan Stockholm bli Nordens Samarkand. Ekerlids: Stockholm.

Nilsson, Ingvar & Wadeskog, Anders, & Hök, Lena & Sanandaji, Nima (2014). Utanförskapets Pris. Studentlitteratur.

Sanandaji, Nima (2014). Aktivt åldrande – vägen till fler friska år. Volante: Stockholm

Sanandaji, Nima (2014). Bryt barnfattigdomen! Nio röster om barns rätt till likvärdiga uppväxtvillkor. Rädda Barnen, antologi.

Sanandaji, Nima & Ydstedt, Anders (2014). I Krassén, Patrick (2014). Den nödvändiga vinsten. Timbro.

Sanandaji, Nima (2013). Krympande eller växande städer? Framgångsrecepten för urban och regional utveckling runtom i landet. Reforminstitutet.

Sanandaji, Nima (2013). Välfärdsförlusten. LIF.

Sanandaji, Nima (2013). Att spräcka glastaken. Volante: Stockholm.

Sanandaji, Nima (2013). Framtidsutmaningar – det nya Sverige (Framtidskommissionen). Bidrog tillsammans med Mernosh Saatchi, med ett kapitel till antologin för Framtidskommissionen.

Sanandaji, Nima (2012). I väntan på välfärden. Timbro

Sanandaji, Nima (2012). Från fattigdom till framgång – om iranska invandrare som lyckas och om svensk integrationspolitik som inte gör det. Timbro

Sanandaji, Nima (2011). I Ruthström, Boa & Svärdman, Håkan (2011). Åtta visioner om trygghet – socialförsäkring i förändring (Arena). Premiss Förlag: Stockholm

Sanandaji, Nima & Fölster, Stefan (2011). Fri Zon – därför blev datorer, datorspel och internet världens innovationsmotor. Kalla Kulur Förlag: Stockholm

Sanandaji, Nima & Ydstad, Anders (2011). Kapitalism utan kapitalister. Captus

Bergström, Fredrik, & Gidehag, Robert & Fölster, Stefan & Sanandaji, Nima (2011). Sverige vs Kanada. Samhällsförlaget: Stockholm.

Sanandaji, Nima (2010). Entreprenörer som går mot strömmen – Vad är företagares erfarenheter av att utveckla idéer under och efter ekonomiska kriser? Fores

Sanandaji, Nima (2009). Jämställdhet inom räckhåll – om kvinnors karriärmöjligheter, företagande och framsteg. Captus

Sanandaji, Nima (2009). Mellanförskap – mellan utanförskap och integration, mellan hinder och möjligheter. Captus

Reports

References

Sanandaji, Nima & Heller Sahlgren, Gabriel (2018). Spelregler för långsiktigt hållbar välfärd. Timbro. Retrieved 2018-05-26: https://timbro.se/valfard/spelregler-for-langsiktigt-hallbar-valfard/

Sanandaji, Nima (2018). Ett race mot toppen i offentlig upphandling. Almega. Retrieved 2018-05-11: https://www.almega.se/app/uploads/2018/03/almega-ett-race-mot-toppen-upphandling-webb180409.pdf

Sanandaji, Nima (2018). Private Equity investeringar och Sveriges digitala omställningar. SVCA. Retrieved 2018-05-11: https://www.svca.se/wp-content/uploads/2018/02/Private-Equity-investeringar-och-Sveriges-digitala-omst%C3%A4llning.pdf

Sanandaji, Nima (2018). Private Equity-investeringars betydelse för den svenska Fintech-sektorn. SVCA. Retrieved 2018-05-11: https://www.svca.se/wp-content/uploads/2018/03/Private-Equity-investeringars-betydelse-for-den-svenska-Fintech-sektorn.pdf

Sanandaji, Nima (2018). The Nordic Glass Ceiling. Policy Analysis nr 835, Cato Institute. Retrieved 2018-03-09: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/pubs

Sanandaji, Nima (2018). Mer välfärd för varje skattekrona – En fördjupad granskning av äldreboenden, gymnasieskolor och vårdcentraler i fyra kommuner.  Skattebetalarna. Hämtad 2018-03-21: http://www.mynewsdesk.com/se/skattebetalarna/documents/mer-vaelfaerd-foer-varje-skattekrona-en-foerdjupad-granskning-av-aeldreboenden-gymnasieskolor-och-vaardcentraler-i-fyra-kommuner-76806

Sanandaji, Nima (2017). Jämställdhet – en klok affär. ECEPR

Sanandaji, Nima, (2017). Ny studie: Sverige rankas lågt i talangattraktion. Stockholms handelskammare. Hämtad 2018-02-08: https://www.chamber.se/nyheter/ny-studie-sverige-rankas-lagt-i.htm

Sanandaji, Nima (2017). Private Equity investeringar – nyckeln till industriell renässans. Hämtad 2017-11-29: https://www.svca.se/wp-content/uploads/2017/10/Private-Equity-investeringar-nyckeln-till-industriell-ren%C3%A4ssans.pdf

Sanandaji, Nima (2017). Utveckla svensk utbildningsexport. Stockholms Handelskammare. Hämtad 2017-11-23: https://www.chamber.se/rapporter/utveckla-svensk-utbildningsexport.htm 

Sanandaji, Nima (2017). Samhällsförlusten av sjukskrivningar – och värdet av att fler går från sjukskrivning tillbaka till jobb. Skandia – Idéer för livet. Hämtad 2017-10-26: https://www.skandia.se/globalassets/pdf/press-och-media/rapporter-och-debatt/skandia_ifl_samhallsforlusten-av-sjukskrivningar_locked_pages.pdf

Sanandaji, Nima & Fölster, Stefan (2017). The Geography of Europe’s Brain Business Jobs. ECEPR. Retrieved 2017-11-24: http://www.ecepr.org/wp-content/uploads/2017/11/Brain_business_jobs_final.pdf

Sanandaji, Nima (2017). Nödvändighetsföretagarna. Timbro. Hämtad 2018-02-09: https://timbro.se/arbetsmarknad/nodvandighetsforetagarna/

Sanandaji, Nima (2017). Vuxenutbildning nyckeln till integration. Utbildningsföretagen. Hämtad 2017-08-08: http://utbildningsforetagen.se/wp-content/uploads/2017/04/Vuxenutbildning_nyckeln_till_integration_3.pdf

Hök, Lena & Sanandaji, Nima (2017). Samhällsförlusten av skolmisslyckanden och värdet av att rädda fler i varje årskull. Skandia – Idéer för livet. Hämtad 2017-06-19: https://www.skandia.se/globalassets/pdf/om-skandia/hallbarhet/ideer-for-livet/samhallsforlusten-av-skolmisslyckande.pdf

Sanandaji, Nima (2017). Fortsatta förluster i välfärden – en uppföljande studie av svenska sjukhus. ECEPR. Hämtad 2017-06-30: http://www.ecepr.org/f%C3%B6rluster-i-v%C3%A4lf%C3%A4rden/ECEPR-fortsattaforlusterivalfarden.pdf

Sanandaji, Nima (2017). Etta eller nolla? – Fördelarna med IT väntar på att realiseras. IT&Telekomföretagen. Hämtad 2017-05-13: https://www.itotelekomforetagen.se/storage/ma/8f9c41a967e04a2898df387ac67387ff/3b13466632254ba88583a0ecd0359beb/pdf/9B0DFFEBC6B0016C8BD75B6BDBF71628E268838E/Rapport_etta_eller%20nolla_itot_WEBBVERSION.pdf

Sanandaji, Nima (2017). Ofrivilligt passiva på arbetsmarknaden. ECEPR, februari 2017. Hämtad 2017-03-04: http://www.ecepr.org/wp-content/uploads/2017/02/ECEPR_REPORT_FEB17.pdf

Sanandaji, Nima (2017). Mer välfärd för varje skattekrona – Dags att rikta fokus mot förlust i offentlig sektor. Skattebetalarna. Hämtad 2017-06-06: https://www.skattebetalarna.se/sites/default/files/forluster_i_valfarden_maj_2017_v72_0.pdf

Sanandaji, Nima (2017). Oroväckande tecken. Företagarna, rapport 2017/1. Hämtad 2018-02-24: https://www.smaforetagarna.se/rapporter/ny-rapport-visar-orovackande-tecken-om-foretagandets-villkor-sverige/

Sanandaji, Nima (2016). Tio frågor om kvotering. Timbro, 2016-12-08. Hämtad 2017-03-04: http://timbro.se/arbetsmarknad/rapporter/10-fragor-om-kvotering

Sanandaji, Nima & Sahlgren Heller, Gabriel (2016). Friskolorna och PISA. ECEPR, oktober 2016. Hämtad 2017-03-04: http://www.ecepr.org/wp-content/uploads/2016/10/2061046-Rapport-Pisa-webb.pdf

Sanandaji, Nima & Sjölander, Erik (2016). Lärlingsplan för framtiden – Så anpassar vi lärlingssystemet till de mindre och växande företagens villkor. Småföretagarnas Riksförbund. Hämtad 2017-05-01: http://www.smaforetagarna.eu/rapporter/rapport-larlingsplan-framtiden/

Sanandaji, Nima (2016). Stärk stockholmarnas valfrihet: En analys av kvaliteten i Stockholms äldreomsorg. Stockholms Handelskammares analys 2016-03. Hämtad 2017-06-12: https://www.chamber.se/cldocpart/4247.pdf

Sanandaji, Nima (2016). ”The paradox of over-education in a world fuelled by knowledge”. In Croft, James & Heller Sahlgren, Gabriel (2016). Steps forward, steps backward: What to make of the government’s plans for higher education market reform. Centre for the Study of Market Reform of Education, London, Research report 8, pp 83-95. Retrieved 2017-03-18: http://www.cmre.org.uk/sites/default/files/Steps%20Forward%20Steps%20Backward%20-%20FINAL.pdf

Sanandaji, Nima (2016). Immaterial Value Creation In Europe. Netopia – Forum for the Digital Society, October 2016. Retrieved 2017-03-04: http://www.netopia.eu/wp-content/uploads/2016/10/Netopia-Report-Nima-Sanadaji-Immaterial-value-creation-in-Europe-1.pdf

Sanandaji, Nima & Sjölander, Erik (2016). Ett lärlingssystem i världsklass – Så kan Sverige skapa ett lärlingssystem anpassat till mindre och växande företags villkor. Småföretagarnas Riksförbund. Hämtad 2017-05-01: http://www.smaforetagarna.eu/rapporter/ett-larlingssystem-varldsklass/

Sanandaji, Nima (2016). Förluster i välfärden – en studie av svenska sjukhus. ECEPR. Hämtad 2017-03-04: http://www.ecepr.org/f%C3%B6rluster-i-v%C3%A4lf%C3%A4rden/ECEPR-Forlusterivalfarden.pdf

Sanandaji, Nima (2016). Vägen till industriell återhämtning. Rapport nr 3 i serien Renässans för industriell utveckling, Industriarbetsgivarna. Hämtad 2017-03-04: http://www.industriarbetsgivarna.se/storage/ma/696b6668209a4f75b55e69336c202170/c39f01151f7242018e4858391bb1a425/pdf/2BD8836C08304F45F287B554193930A3D9CE4BFA/V%C3%A4gen%20till%20industriell%20%C3%A5terh%C3%A4mtning_FINAL.pdf

Sanandaji, Nima (2016). Vägen till nyindustrialisering: De svenska teknikföretagens transportbehov i globaliseringens tidevarv. Transportföretagen & Teknikföretagen, juni 2016. Hämtad 2017-03-04: https://www.teknikforetagen.se/globalassets/i-debatten/publikationer/transporter/vagen-till-nyindustrialisering.pdf

Sanandaji, Nima & Sahlgren Heller, Gabriel (2016). Reform av personaloptionsbeskattning – vägen till 12 000 fler entreprenörer. ECEPR, juni 2016. Hämtad 2017-03-04: http://www.ecepr.org/wp-content/uploads/2016/06/Rapport-ECEPR.pdf

Sanandaji, Nima & Sjölander, Erik (2016). Lärlingsplan för framtiden. Småföretagarnas Riksförbund. Hämtad 2017-02-15: http://www.smaforetagarna.eu/rapporter/rapport-larlingsplan-framtiden/

Sanandaji, Nima & Sjölander, Erik (2016). Jakten på företagsamhet: Så kan Sverige hamna i topp. Småföretagarnas Riksförbund. Hämtad 2017-02-15:  http://www.smaforetagarna.eu/rapporter/jakten-pa-foretagsamhet/

Stockholms handelskammare (2016). Kriminalitet – Hot mot företagare i förorten. Brottsplats Stockholm, Rapport 2016:2. Hämtad 2018-02-07: https://www.chamber.se/cldocpart/3745.pdf

Sanandaji, Nima (2016). Materialrevolutionen. Jernkontoret: Den svenska stålindustrins branschorganisation. Retrieved 2017-02-15: http://www.jernkontoret.se/globalassets/publicerat/forskning/materialrevolutionen_nima-sanandaji.pdf

Sanandaji, Nima (2015). Stockholm – Det nya Silicon Valley. Stockholms Handelskammare, rapport 2015:03. Hämtad 2017-05-01: https://www.chamber.se/…/stockholm-det-nya-silicon-valley-3.htm

Sanandaji, Nima (2015). Samhällsvärdet av immateriell egendom. Reforminstitutet. Hämtad 2017-05-01: http://www.reforminstitutet.se/wp/wp-content/uploads/2015/09/Samhallsvardet_Av_Immateriell_Egendom_Final.pdf

Sanandaji, Nima (2015). Full fart framåt! – Flygets betydelse för jobb, innovationer och lokal utveckling. Föreningen Svenskt Flyg. Hämtad 2017-02-15:  http://www.svensktflyg.se/wp-content/uploads/2015/04/full_fart_framat_flygets_betydelse_for_jobb_innovationer_och_lokal_utvecklingskraft.pdf

Sanandaji, Nima (2015). Renässans för industriell utveckling och behovet av bättre kompetensförsörjning. Industryarbetsgivarna. Hämtad 2017-05-01: http://www.industriarbetsgivarna.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=12316f44-0a49-4078-bf29-471d35b169b7&FileName=renassans-for-industriell-utvecklig-2.pdf

Sanandaji, Nima (2015). Betydelsen av förebyggande insatser kring psykisk ohälsa: En rapport om den ökade psykiska ohälsan och dess långsiktiga samhällskonsekvenser. Skandia. Hämtad 2017-05-01: https://www.utanforskapetspris.se/Global/Rapporter/Rapport_psykisk_spread_ohalsa_ver150625.pdf

Sanandaji, Nima (2015). Industriell utveckling – nyckeln till Sveriges framtida välstånd. Siemens: Rapport om samhällsnyttan med produktivitetsutveckling i svensk industri. Hämtad 2017-05-01: http://w3.siemens.se/home/se/sv/industry/produkter-och-losningar/smart-industri/Documents/Industriell_utveckling_Nyckeln_till_Sveriges_framtida_valstand.pdf

Sanandaji, Nima (2015). Att skapa egna möjligheter: Hur bättre villkor för företagare kan lyfta integrationen. Fores, ScandBook: Falun. Hämtad 2017-02-15:  http://fores.se/wp-content/uploads/2015/04/Webb-Att-skapa-egna-m%C3%B6jligheter.pdf

Sanandaji, Nima (2015). Visstidsanställningsarnas betydelse för etablering på arbetsmarknaden. Svenskt näringsliv, oktober 2015. Hämtad 2017-02-15: https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/visstidsanstallningarnas-betydelse-for-etablering-pa-arbetsmarkna_573710.html/BINARY/Visstidsanst%C3%A4llningarnas%20betydelse%20f%C3%B6r%20etablering%20p%C3%A5%20arbetsmarknaden

Sanandaji, Nima (2015). Underskattade skatter – En undersökning av vad svenska folket tror om skatternas omfattning. Svenskt näringsliv, augusti 2015. Hämtad 2017-02-15: <https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporter/underskattade-skatterpdf_624362.html/BINARY/Underskattade%20skatter.pdf>

Feldman, Inna & Sanandaji, Nima & Hök, Lena (2015). Dyr samhällsnota för osunda levnadsvanor: En rapport om social hållbarhet med fokus på hälsa, riskfaktorer samt kostnader för arbetsgivare och samhälle. Skandia. Hämtad 2017-05-01: https://www.skandia.se/globalassets/skandia_rapport_dyr_samhallsnota.pdf

Sanandaji, Nima (2014). Rena miljöer lyfter välfärden: En kunskapsgenomgång över betydelsen av rena miljöer i skola, vård och omsorg. Serviceentreprenörerna, Almega. Hämtad 2017-05-01: https://www.serviceforetagen.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=eae165bb-75f4-4318-b1e5-b75149452669&FileName=Nimas_rapport_2014_A.pdf

Sanandaji, Nima (2014). Jämställdhet ur ett europeiskt perspektiv – jämförelse över andelen kvinnliga vd:ar. Sanandaji Consultancy. Hämtad 2017-05-01: http://www.sanandaji.se/wp-content/uploads/2014/01/Kvinnliga_Chefer_Web2.pdf

Sanandaji, Nima (2014). Kvinnors karriärer och arbetstid. Sanandaji Consultancy. Hämtad 2017-05-01: http://www.sanandaji.se/wp-content/uploads/2014/11/91538_kvinnors-karri%C3%A4rer_webb.pdf

Sanandaji, Nima (2014). Småföretagare – Sveriges hårdast arbetande grupp. Rapport 2014:4. Småföretagarnas Riksförbund. Hämtad 2017-05-01: https://issuu.com/smaforetagarna/docs/26007_smaforetag_rapport_low

Sanandaji, Nima (2014). Lokala reformer – före ett bättre kommunalt företagsklimat. Rapport 2014:03. Småföretagarnas Riksförbund. Hämtad 2017-05-01: http://www.smaforetagarna.eu/rapporter/lokala-reformer-fore-ett-battre-kommunalt-foretagsklimat/

Sanandaji, Nima (2014). Nyckeln till trygghet: en god start på arbetsmarknaden. Timbro. Hämtad 2017-05-01: https://timbro.se/arbetsmarknad/nyckeln-till-trygghet-en-god-start-pa-arbetsmarknaden/

Sanandaji, Nima (2014). Glesbygdsrapport – Fyra steg mot ett mer företagsamt EU. Småföretagarnas Riksförbund. Hämtad 2017-02-15:  http://www.smaforetagarna.eu/rapporter/glesbygdsrapport-fyra-steg-mot-ett-mer-foretagsamt-eu/

Sanandaji, Nima (2014). Kommuner som går mot strömmen. Småföretagarnas Riksförbund. Rapport 2014:1. Hämtad 2017-02-15: http://www.smaforetagarna.eu/rapporter/kommuner-som-gar-mot-strommen-rapport-20141/

Sanandaji, Nima (2014). Sverige i topp i ungdomars inkomstutveckling efter krisåren. Reforminstitutet. Hämtad 2017-05-01: http://www.reforminstitutet.se/wp/wp-content/uploads/2014/08/Reforminstitutet-Ungas-inkomst%C3%B6kning-2014-08-20.pdf

Sanandaji, Nima (2014). IT-klustret i Uppsala en möjlighet för nya tillväxtföretag. Stockholms Handelskammare, analys 2014:03. Hämtad 2017-05-01: http://www.sanandaji.se/wp-content/uploads/2015/02/ITklustret_Uppsala_juni2014.pdf

Sanandaji, Nima (2014). Vägar till välfärdsinnovation: Hur ersättningsmodeller och impact bonds kan stimulera nytänkande och innovation i offentlig verksamhet. Vinnova, rapport VR 2014:01. Hämtad 2017-05-01: http://www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/vr_14_01.pdf

Lepomäki, Elina & Sanandaji, Nima (2013). The Equality Dilemma. Libera Papers. Retrieved  2017-05-01: http://www.libera.fi/wp-content/uploads/2013/06/2013-06-19-The-Equality-Dilemma.pdf

Sanandaji, Nima (2013). Hyresrättens betydelse för en dynamisk arbetsmarknad. Hyresgästföreningen. Hämtad 2017-05-01: http://hurvibor.se/wp-content/uploads/Hyresrattens_betydelse_for_en-dynamisk_arbetsmarknad.pdf

Sanandaji, Nima (2013). Kvartalstänkande i välfärden – Om bristande prioritering av äldreomsorgen. Timbro. Hämtad 2017-05-01: https://timbro.se/app/uploads/2017/01/kvartalstankande_i_valfarden-final.pdf

Sanandaji, Nima (2013). Vägen till regional konkurrenskraft Exemplet Östergötland: En rapport från TransportGruppen 2013. Transportföretagen. Hämtad 2017-05-01: https://www.transportforetagen.se/Documents/Publik_TG/Naringspolitiken_Transporterna/Naringspolitik/Fakta%20och%20rapporter/V%C3%A4gen%20till%20regional%20konkurrenskraft.pdf

Sanandaji, Nima (2013). Sverige – ett lockande land för talanger? En studie av val av destinationsland för högkvalificerade invandrare. Svenskt Näringsliv. Hämtad 2017-05-01: https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/sverige-ett-lockande-landpdf_533288.html/BINARY/Sverige%20ett%20lockande%20land.pdf

Sanandaji, Nima (2013). Visstidsanställningarnas betydelse för etablering på arbetsmarknaden. Svenskt Näringsliv. Hämtad 2017-05-01: https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/visstidsanstallningarnas-betydelse-for-etablering-pa-arbetsmarkna_573710.html/BINARY/Visstidsanst%C3%A4llningarnas%20betydelse%20f%C3%B6r%20etablering%20p%C3%A5%20arbetsmarknaden

Sanandaji, Nima (2013). Hyresrättens betydelse för en dynamisk arbetsmarknad. Hyresgästföreningen. Hämtad 2017-05-01: http://hurvibor.se/wp-content/uploads/Hyresrattens_betydelse_for_en-dynamisk_arbetsmarknad.pdf

Sanandaji, Nima (2013). Vårdens entreprenörer. Svenskt näringsliv, mars 2013. Hämtad 2017-02-15: https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/vardens-entreprenorerpdf_533397.html/BINARY/V%C3%A5rdens%20entrepren%C3%B6rer.pdf

Sanandaji, Nima (2013). Sverige – ett lockande land för talanger? Svenskt näringsliv, februari 2013. Hämtad 2017-02-15: https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/sverige-ett-lockande-landpdf_533288.html/BINARY/Sverige%20ett%20lockande%20land.pdf

Sanandaji, Nima (2013). Äntligen ett lyft för kvinnors företagande i Sverige. Svenskt näringsliv, januari 2013. Hämtad 2017-02-15: https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/kvinnors-foretagande-och-valfarden_533320.html/BINARY/Kvinnors%20f%C3%B6retagande%20och%20v%C3%A4lf%C3%A4rden

Sanandaji, Nima (2012). Vägen till regional konkurrenskraft: Exemplet Östergötland. TransportGruppen. Hämtad 2017-02-15: https://www.transportforetagen.se/Documents/Publik_TG/Naringspolitiken_Transporterna/Naringspolitik/Fakta%20och%20rapporter/V%C3%A4gen%20till%20konkurrenskraftiga%20st%C3%A4der.pdf

Sanandaji, Nima (2012). EU Direct Taxes. New Direction: The Foundation for European Reform. Retrieved 2017-05-01: https://www.slideshare.net/INSTITUTEsk/eu-direct-taxes-2012?smtNoRedir=1

Sanandaji, Nima (2012). The surprising ingredients of Swedish success – free markets and social cohesion. Institute of Economic Affairs, IEA Discussion Paper No. 41. Retrieved 2017-05-01: http://iea.org.uk/sites/default/files/publications/files/Sweden%20Paper.pdf

Sanandaji, Nima & Sanandaji, Tino (2012). En arbetslinje för höginkomsttagare – Därför jobbar Sveriges höginkomsttagare ovanligt lite. Skattebetalarnas Förening.

Sanandaji, Nima (2012). Den innovativa vården. Vinnova, rapport VR 2012:10. Hämtad 2017-05-01: https://www.vinnova.se/contentassets/c66a60543edc43b883acdf3a451b3895/vr_12_10.pdf

Sanandaji, Nima (2012). Kapitalvinstskatt, innovation och entreprenörskap. Svenskt Näringsliv. Hämtad 2017-05-11: https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/innovationsskatten-2012-02-16_532393.html/BINARY/Innovationsskatten%202012-02-16

Sanandaji, Nima (2012). Tjänsteinnovationer – för ökad konkurrenskraft. Almega. Hämtad 2017-05-11: https://www.almega.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=ceba918c-2279-4c3f-8573-3d6206cc86b1&FileName=Tj%C3%A4nsteinnovatiner_f%C3%B6r_%C3%B6kad_ko_A.pdf

Sanandaji, Nima (2012). Vägen till konkurrenskraftiga städer – om transportinfrastrukturens roll. TransportGruppen, Transportföretagen. Hämtad 2017-05-01: https://www.transportforetagen.se/Documents/Publik_TG/Naringspolitiken_Transporterna/Naringspolitik/Fakta%20och%20rapporter/V%C3%A4gen%20till%20konkurrenskraftiga%20st%C3%A4der.pdf

Sanandaji, Nima (2012). Försäkring – ett lyft för kvinnors företagande. Svenskt Näringsliv. Hämtad 2017-05-01: https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/forsakring-ett-lyft-for-kvinnors-foretagande_532460.html/BINARY/F%C3%B6rs%C3%A4kring%20-%20ett%20lyft%20f%C3%B6r%20kvinnors%20f%C3%B6retagande

Sanandaji, Nima (2012). Kampen om talangerna: En politik för ökad invandring av högkvalificerad arbetskraft. Svenskt näringsliv, april 2012. Hämtad 2017-02-15: https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/kampen-om-talangerna-en-politik-for-okad-invandring_532572.html/BINARY/Kampen%20om%20talangerna%20-%20En%20politik%20f%C3%B6r%20%C3%B6kad%20invandring

Sanandaji, Nima (2012). Socialförsäkring i förändring: Försäkring – ett lyft för kvinnors företagande. Svenskt näringsliv, mars 2012. Hämtad 2017-02-15: https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/forsakring-ett-lyft-for-kvinnors-foretagande_532460.html/BINARY/F%C3%B6rs%C3%A4kring%20-%20ett%20lyft%20f%C3%B6r%20kvinnors%20f%C3%B6retagande

Sanandaji, Nima (2012). Ett företagsklimat i världsklass, lär av omvärlden. Småföretagarnas Riksförbund. Hämtad 2017-02-15: http://www.smaforetagarna.eu/wp-content/uploads/2012/08/16163_SmaForetag_Reform_210x210_Low.pdf

Sanandaji, Nima (2011). Marginalskatter och företagande – Därför påverkas entreprenörer mer av höga skatter. Skattebetalarna.

Sanandaji, Nima (2011). Det är dynamiken, dumbom! – Sverige på Lafferkurvans topp. Skattebetalarnas Förening.

Sanandaji, Nima (2011). Tio arbetsveckor mer till 70 procent av lönen – om företagares arbetstid och inkomster. Företagarna. Hämtad 2017-05-01: http://www.foretagarna.se/politik-paverkan/rapporter/2011/tio-arbetsveckor-mer-till-70-procent-av-lonen/

Sanandaji, Nima (2011). Marginalskatter och företagande. Skattebetalarnas Förening.

Sanandaji, Nima (2011). Arbetslinjen på undantag – Dold arbetslöshet och förtidspension bland unga. Timbro. Hämtad 2017-05-01: https://timbro.se/arbetsmarknad/arbetslinjen-pa-undantag-dold-arbetsloshet-och-fortidspension-bland-unga/

Sanandaji, Nima (2011). Får fattiga lön för mödan? Vägen ut ur socialbidragsberoende enligt Cameron. Timbro. Hämtad 2017-05-01: https://timbro.se/valfard/far-fattiga-lon-modan-vagen-ut-ur-socialbidragsberoende-enligt-cameron/

Sanandaji, Nima (2011). Stockholm vs New York: Glastaket spricker! Svenskt näringsliv. Hämtad 2017-02-15: https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/glastaket-spricker_532118.html/BINARY/Glastaket%20spricker

Nordmark Nilsson, Anna-Stina & Sanandaji, Nima (2010). Sju argument för sänkta arbetsgivaravgifter. Företagarna.  Hämtad 2017-05-01: http://www.foretagarna.se/politik-paverkan/rapporter/2010/sju-argument-for-sankta-arbetsgivaravgifter/

Sanandaji, Nima (2010). Lär av Storbritannien – Så slipper Sverige bli som Storbritannien. SlösO: Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar. Hämtad 2017-05-01: https://timbro.se/app/uploads/2017/01/lar-av-storbritannien.pdf

Sanandaji, Nima (2010). Utförsbacken – Oskarshamns ekonomi under 2000-talet. SlösO: Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar. Hämtad 2017-05-01: https://timbro.se/app/uploads/2017/01/utforsbacken.pdf

Sanandaji, Nima (2010). Dold kostnad – myndigheterna mörkar sina kostnader för Almedalsveckan. SlösO: Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar. Hämtad 2017-05-01: https://timbro.se/app/uploads/2017/01/dold-kostnad.pdf

Sanandaji, Nima (2010). Företagarlinje eller arbetsmarknadsåtgärder? Företagarna.

Sanandaji, Nima (2010). Utpensionerade ungdomar: Glömda i debatten om socialförsäkringen? Timbro. Hämtad 2017-05-01: https://timbro.se/app/uploads/2017/01/utpensionerade-ungdomar.pdf

Sanandaji, Nima (2010). Dolda skatter i fokus. Företagarna. Hämtad 2017-02-15: http://www.foretagarna.se/contentassets/9b46baa1f6c442b68bbfea80e10ca4cc/dolda-skatter-red.pdf

Sanandaji, Nima (2010). Privata initiativ inom vården: Drivkrafter, inte motkrafter. Svenskt näringsliv, augusti 2010. Hämtad 2017-02-15: https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/privata-initiativ-inom-varden_531154.html/BINARY/Privata%20initiativ%20inom%20v%C3%A5rden

Sanandaji, Nima (2009). Integration och företagande. Företagarna.

Pihl, Christofer & Sanandaji, Nima (2009). Fem år utan arvs- och gåvoskatterna. Svenskt näringsliv, december 2009. Hämtad 2017-02-15:  https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/fem-ar-utan-arvs-och-gavoskatterna_530442.html/BINARY/Fem%20%C3%A5r%20utan%20arvs-%20och%20g%C3%A5voskatterna

Sanandaji, Nima (2009). Kommuner och underskott. Svenskt näringsliv, augusti 2009. Hämtad 2017-02-15: https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/kommuner-och-underskott_530086.html/BINARY/Kommuner%20och%20underskott

Sanandaji, Nima (2009). Eastern and Central Europe – Second Wave of Reform and Success. European Enterprise Institute. EEI Policy Papers. Retrieved 2017-05-01: http://www.munkhammar.org/blog/pdf/EasternandCentralEurope.pdf

Sanandaji, Nima (2009). Immigrant Entrepreneurs for Europe. European Enterprise Institute. Retrieved 2017-05-01: http://www.munkhammar.org/blog/pdf/EEIbriefno12009.pdf

Pihl, Christofer & Sanandaji, Nima (2009). Five years with no inheritance and gift taxes. Svenskt näringsliv, December 2009. Retrieved 2017-02-19: https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/five-years-with-no-inheritance-and-gift-taxes_532900.html/BINARY/Five%20years%20with%20no%20inheritance%20and%20gift%20taxes

Sanandaji, Nima (2009). Sänkta skatter bästa stimulansen. Munkhammar Advisory. Hämtad 2017-05-01: http://www.munkhammar.org/blog/pdf/SanktaSkatter.pdf

Sanandaji, Nima (2009). Att möta framtiden på rätt sätt? Sveriges ambitioner för infrastruktur. Stockholms Handelskammare, rapport 2009:1. Hämtad 2017-05-01: https://www.chamber.se/cldocpart/1388.pdf

Brandberg, Tomas & Sanandaji, Nima (2008). A scientific and ethical discussion regarding genetic modification of plants. Eudoxa.

Sanandaji, Nima (2008). Kreativitet och konkurrenskraft – en kritisk granskning av rådande teorier om urban utveckling. Stockholms Handelskammare, rapport 2008:02. Hämtad 2017-05-01: http://kulturekonomi.se/uploads/rapport_2008_2_urban_utveckling_web.pdf

Sanandaji, Nima & Sanandaji, Tino (2008). Nivån på flyttskatter i EU-15 länderna samt Australien, Kanada, Norge, USA, och Schweiz. Villaägarnas Riksförbund. Hämtad 2017-05-01: http://www.villaagarna.se/Global/Dokument/Utredningar/2008/Internationella_flyttskatter.pdf

Munkhammar, Johnny & Sanandaji, Nima (2008). Finanskrisen – ett gigantiskt politikmisslyckande. Munkhammar Advisory. Hämtad 2017-05-01: http://www.munkhammar.org/advisory/Publications/2302145a-df00-47df-9c84-4f526f5c59c9.pdf

Andersson, Patrik M & Sanandaji, Nima & Segerfeldt (2006). Välkommen till Sverige! – Om politisk snedvridning i kurslitteraturen i SFI, svenska för invandrare. Timbro. Hämtad 2017-05-01: https://timbro.se/integration/valkommen-till-sverige-om-politisk-snedvridning-kurslitteraturen-sfi-svenska-invandrare/

Munkhammar, Johnny & Sanandaji, Nima (2006). Allt utom det som fungerar: Regeringens åtgärder mot ungdomsarbetslöshet. Timbro. Hämtad 2017-05-01: https://timbro.se/app/uploads/2017/01/allt-utom-det-som-fungerar.pdf